Dự án

Địa chỉ:

Đường Việt Bắc, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại:

02086579555

Website:

https://thehillsvilla.com

Email:

Địa chỉ:

206 Minh Cầu, Thái Nguyên

Điện thoại:

084 864 5263

Website:

http://www.tngvillage.vn/

Email:

info@tngvillage.vn

Địa chỉ:

Số 1 Nha Trang, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại:

097 107 56 59

Website:

http://thainguyen-tower.vn/

Email:

Thainguyen.tower@gmail.com

Địa chỉ:

P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên

Điện thoại:

0973 787 654

Website:

www.crownvillasthainguyen.vn

Email:

phieudu1224@gmail.com